دماغ گنده

دماغ گنده ها جذاب ترند!


حتما شما هم فکر میکنید افرادی که دماغ گنده دارند جذاب نیستند, در ادامه 8 دلیل به شما میگوییم که جذابیت آن ها را ثابت میکند.
دختر شایسته 2017

دختر شایسته 2017 انتخاب شد + تصاویر


مانوشی چیلار از کشور هندوستان به عنوان دختر شایسته 2017 و ملکه زیبایی انتخاب شد, تصاویر مراسم دختر شایسته 2017 را در ادامه مشاهده کنید.