نمناک سبک زندگی

بارداری و نوزاد

هفته 25بارداری

وضعیت مادر و جنین در هفته 25 بارداری


در هفته 25 بارداری جنین بزرگتر شده و تغییرات عمده ای در بدن مادر باردار به وجود می آید، اگر کنجکاو به دانستن این تغییرات شگفت انگیز هستید،این بخش از نمناک را از دست ندهید.