دیگران چه می خوانند..؟
سلفی بازیگران

سلفی بازیگران زن ایرانی قبل از حادثه منا


نفیسه روشن و زیبا بروفه از بازیگران زن ایرانی هستند که امسال در سفر حج حضور داشتند. عکس سلفی بازیگران زن ایرانی بعد از یک پیاده روی طولانی در منا دراینستاگرام نفیسه روشن منتشر شد.