نمناک اخبار

فرهنگ و هنر

سردار سلیمانی

سردار سلیمانی امشب در تلویزیون


سردار قاسم سلیمانی امشب ساعت 23 در برنامه مثلث مرگ حضور خواهند داشت. مستند مثلث مرگ درباره عملیات عاشورا در عراق است که سردار سلیمانی فرماندهی آن را برعهده داشت.
شاهین نجفی در نمایشگاه کتاب

شاهین نجفی خواننده هتاک در نمایشگاه کتاب تهران؟


سخنگوی وزارت ارشاد در خصوص برخی گمانه زنی ها از انتشار برخی از اشعار شاهین نجفی در قالب یکی از کتاب های فاطمه اختصاری گفت: هیچ ناشری حق انتشار آثار اشخاصی که اعتبار و ارزشی برای ما ندارند، نخواهد داشت.