برو به :
نمناک سرگرمی

گوناگون

انیشتین

پاسخ معمای انیشتین


انیشتین مغز متفکر معاصر معمایی طرح کرده بود که در این مطلب صورت مساله این معمای پیچیده و همچنین پاسخ آن را برای شما علاقه مندان تفکر و اندیشه قرار داده ایم.
گل رز و تاریخچه ی آن

گل رز و تاریخچه ی آن


رسم عاشقان بود که حلقه ای از گل سرخ درست کرده و به در خانه زن مورد پسند و علاقه شان می آویختند. در مجموع می توان گفت در دوران قدیم ، گل سرخ سمبل عشق ، زیبایی و شادی محسوب می گشت.