سحر قریشی

گافهای عجیب سحر قریشی در دید در شب


سحر قریشی در برنامه دید در شب میهمان رضا رشیدپور بود که با سوالاتی که اغلب سینمایی بود این بازیگر را غافلگیر کرد که این بی اطلاعی سحر قریشی با واکنش هایی همراه بود.