رضا صادقی

رضا صادقی قلیانش را شکست! + عکس


رضا صادقی با انتشار عکسی از خودش در حال قلیان کشیدن در صفحه اینستاگرامش به هوادارانش قول داد تا قلیان نکشد و قلیانش را بشکند.