برو به :
نمناک سرگرمی

گوناگون

خطای دید

خطای دید جالب نقطه های رنگی!


این عکس خطای دید بسیار جالبی است که با متمرکز شدن به یک نقطه متوجه می شوید که نقطه ها تغییر رنگ پیدا می کنند یا کاملا محو می شوند.
سیگار کشیدن موش

سیگار کشیدن موش بیرون از لانه اش! + تصاویر


مادر و پسری در حال قدم زدن کنار باغچه حیاط نظرشان جلب شد ، آنها متوجه سیگار کشیدن موش آن هم بیرون از لانه اش شدند. از قرار معلوم موش هم می دانسته که نباید داخل خانه سیگار بکشد!