نمناک بهداشت و سلامت

پیشگیری و بیماریها

گرفتگی صدا

درمان گرفتگی صدا با پیشنهادات طب سنتی


درمان گرفتگی صدا به روش های مختلف سنتی و دارویی انجام می شود همچنین در زمان گرفتگی صدا برخی مواد غذایی می توانند در تشدید و یا کاهش گرفتگی صدا موثر باشند که با آنها آشنا می شوید.