مهراب قاسم خانی

کمپین شوخی با مهراب قاسم خانی


مهراب قاسم خانی فیلم نامه نویس سریال های تلویزیونی با راه اندازی کمپین شوخی در فضای مجازی از کاربران خواست تا با او شوخی کنند.