نمناک بهداشت و سلامت

پیشگیری و بیماریها

 تنگی نفس

حرکات ورزشی بسیار ساده برای رفع تنگی نفس


تنگی نفس یا ضعف تنفس وضعیتی است که باعث می شود هوا به راحتی به ریه ها وارد نشود و اگر این مشکل ناشی از یک وضعیت پزشکی نباشد می توانید با چند تمرین ساده آن را درمان کنید.