نمناک بهداشت و سلامت

پیشگیری و بیماریها

غش کردن

چرا هنگام ترس غش میکنیم؟


غش کردن حالتی است که فرد به دلایلی مانند ترس, استرس و هیجان هوشیاری خود را برای چند دقیقه از دست میدهد.