حادثه منا

شایعه مرگ علی ضیا در “حادثه منا” + عکس


“حادثه منا” که به درگذشت شمار زیادی از هموطنان عزیزمان منجر شد ،شایعاتی را در رابطه با مرگ مجری تلویزیون علی ضیا به همراه داشت که وی در صفحه شخصی اش در این رابطه توضیح داد.
سلفی بازیگران

سلفی بازیگران زن ایرانی قبل از حادثه منا


نفیسه روشن و زیبا بروفه از بازیگران زن ایرانی هستند که امسال در سفر حج حضور داشتند. عکس سلفی بازیگران زن ایرانی بعد از یک پیاده روی طولانی در منا دراینستاگرام نفیسه روشن منتشر شد.