دیگران چه می خوانند..؟
دکور ماه عسل

انتقاد از دکور کهکشانی ماه عسل 96


طراح با سابقه دکور و صحنه محمد یاراحمدی درباره دکور ماه عسل و فضای تاریک آن انتقادهایی مطرح کرد و گفت که دکور این برنامه ذهن را به تاریکی میکشاند.