دیگران چه می خوانند..؟
سلفی بازیگران

سلفی بازیگران در جشنواره کن 2015 + تصاویر


سلفی گرفتن بازیگران در جشنواره ی کن 2015 هم ادامه دارد و آیشواریا یکی از بازیگرانی است که بیشترین سلفی را در این جشنواره از خود منتشر کرده است. ساره بیات هم جزو سلفی بگیرها با جولیا موری بود.