آزاده صمدی

آزاده صمدی در پشت بام تهران


تصویربرداری سریال پشت بام تهران در حالی هفته دوم مرداد در تهران آغاز میشود که آزاده صمدی به تازگی به جمع بازیگران این سریال اضافه شده است.
مجیدحاجی زاده

زندگی شخصی مجیدحاجی زاده


مجیدحاجی زاده بازیگر سینما و تلویزیون که چند سالی است حضورش در عرصه بازیگری کم رنگ شده است درباره ازدواجش و پسرش صحبت کرد.