نمناک بهداشت و سلامت

پیشگیری و بیماریها

سرطان

برای پیشگیری از سرطان چه باید کرد


هنگامی که پیشگیری از سرطان در ذهن خطور می کند عقل سلیم چنین می گوید، بیش از 40٪ سرطان ها ناشی از سبک غلط زندگی از قبیل سیگار کشیدن، پرخوری و ورزش نکردن است.
تست سلامتی

11 تست سلامتی مهم در برگه آزمایش


برای آگاهی از وضعیت جسمی خود باید در فواصل زمانی مناسب تست سلامتی انجام دهید ، تست هایی که نتیجه ی مطلوب و سالم آنها را خواهیم گفت.
مگس روی غذا

خوردن غذایی که مگس روی آن نشسته ممنوع


یافته های جدید علمی حاکی از آن است که باکتری های بسیار خطرناکی توسط مگس ها حمل می شوند که حتی یکبار فرود آنها روی مواد خوراکی می تواند در صورت مصرف موجب بیماری های عفونی شدید شوند.