دیگران چه می خوانند..؟
گل و بلبل عمو پورنگ

پخش چرا و گل وبلبل عمو پورنگ در ماه رمضان


برنامه های کودک و نوجوان در شبکه های یک، دو و پنج برای پخش در ماه رمضان با انجام تغییراتی پخش خواهد شد.عمو پورنگ و چرا با برنامه های جدید خود در ماه رمضان دوباره به تلویزیون خواهند آمد.
جمشید هاشم پور

جمشید هاشم پور در بیمارستان


جمشید هاشم پور بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون به دلیل بیماری قلبی یک هفته در بیمارستان بستری بوده در بازگشت از بیمارستان نیز به دلیل زمین خوردگی، بینی اش می شکند.