فرزاد حسنی

فرزاد حسنی در برنامه هفت


هفته گذشته شایعه مبنی بر ممنوع التصویر بودن فرزاد حسنی در تلویزیون منتشر شد که شب گذشته برنامه هفت با پخش تصویرحسنی به این شایعات پایان داد.