برو به :
چهره ها

چهره هایی که در سال 95 پر کشیدند


در سالی که گذشت شخصیت ها و چهره های فرهنگی و هنری و ادبی و سیاسی و...زیادی از بین ما پر کشیدند و به خانه ی ابدی خود رفتند.در ادامه همراه ما باشید.