نمناک سرگرمی

گوناگون

دعوای زنان در مترو

دعوای شدید و کتک کاری 3 زن در مترو + تصاویر


تصاویری که از یک ویدئوی منتشر شده بود ماجرای دعوای زنان در مترو را دست به دست چرخاند تا در نهایت پلیس 3 زن و عاملان کتک کاری شدید داخل قطار شهری را شناسایی و بازداشت کند.