دیگران چه می خوانند..؟
نمناک سرگرمی

گوناگون

جیرجیرک

زنی که عاشق مزه جیرجیرک است!


شاید تصور خوردن جیرجیرک برایتان سخت باشد اما این زن حشراتی مانند ملخ و کرم و ... را میخورد و میگوید عاشق مزه جیرجیرک شده است.