آزاده نامداری

حمایت آزاده نامداری از علی ضیا


آزاده نامداری مجری و تهیه کننده برنامه خانومی که شما باشی طرفداری از تیم فوتبال را کمترین حق مجریان تلویزیونی دانسته و در مصاحبه خود از علی ضیا حمایت کرد.