روزه

حکم استفراغ عمدی در حال روزه


در مطلب زیر نظرات مراجع محترم تقلید از جمله مقام معظم رهبری،آیت الله مکارم شیرازی،سیستانی و ... درباره استفراغ کردن عمدی روزه دار را بخوانید.
وام گرفتن

حکم وام گرفتن از نظر مقام معظم رهبری


طبق فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله امام خامنه ای گرفتن وام از بانک های نظام مقدس جمهوری اسلامی مطابق قوانین و دارا بودن شرایط وام که در قوانین ذکر شده است بلا مانع و هیچ گونه اشکال شرعی ندارد.
نماز آیات

نحوه خواندن نماز آیات چگونه است؟


نماز آیات بواسطه چهار چیز واجب می شود: اول: گرفتن خورشید، دوم: گرفتن ماه، سوم: زلزله، چهارم: رعد و برق و بادهای سیاه و سرخ و مانند اینها درصورتی که بیشتر مردم بترسند که بنابراحتیاط واجب باید برای اینها نماز آیات بخوانند.