نمناک اخبار

گوناگون

اینترنت ایرانی

سهم هر ایرانی از حجم اینترنت چقدر است؟


افزایش مصرف اینترنت ایرانی ها در چند سال اخیر کاملا قابل لمس بوده است ، بررسی خواهیم کرد که سرانه حجم اختصاص یافته به هر فرد برای اینترنت داخلی و بین المللی در چه وضعیتی است.
سوختگی نوزاد

سوختگی دلخراش سر نوزاد روهینگیایی + عکس 18+


درمیان صدها زن و کودک روهینگیایی که در جریان نسل کشی بودائیان میانمار از خانه خود دور شده اند تصویری از مادر نوجوان که سوختگی نوزادش را به دوربین نشان می دهد نمایی از اوج بیرحمی است.