برو به :
نمناک سرگرمی

گوناگون

حمله جن

حمله جن به 80 دانش آموز دختر! + تصاویر


تعداد زیادی از دانش آموزان مدرسه ی دخترانه به طرز عجیبی یکباره به حالت تشنج روی زمین افتاده و از وضعت عادی خارج شدند ، بعد از آن بحث ها در مورد حمله جن به این منطقه شدت گرفت.
اهرام مصر

کشف حقایقی جدید از اهرام مصر


اهرام مصر یکی از نمادهای تمدن این کشور و از عجایب هفت گانه دنیا است که هنوز اسرار آنها برای دانشمندان باستان شناس معما است.