برو به :
نمناک سرگرمی

گوناگون

تاس

معمای جالب احتمال در پرتاب تاس 20 وجهی


معمای جالب زیر احتمال در پرتاب تاس 20 وجهی می باشد که همراه با پاسخ آن در اختیارتان قرار داده این با هوش و زکاوت خود قبل از نگاه کردن به پاسخ معما به آن دست یابید.
باغبان

شعر زیبای کودکانه آقای باغبان - سری 6


اشعار کودکانه رایجی در میان کودکان و دانش آموزان را در این بخش از سرگرمی سایت نمناک قرار داده ایم که این بار شعر آقای باغبان را در اختیارن کودک دلبندتان گذاشته ایم.