نمناک سرگرمی

گوناگون

مکان های ترسناک جهان

مرموز ترین و ترسناک ترین مکان های جهان


از ترسناک ترین و مرموز ترین مکان های دنیا می توان ایستگاه مترو City Hall نیویورک و قلعه دریایی انگلستان و جزیره عروسک های مکزیک و جنگل aokigahara در ژاپن اشاره کرد.