دیگران چه می خوانند..؟
قهر کردن

علت قهر کردن برخی افراد با فامیل و اطرافیان چیست؟


گاهی وقت ها دست خودت نیست؛بدون اینکه بخواهی قهر میکنی، بدون اینکه فکر کنی قهر می کنی، اگر چیزی دلخواهت نباشد قهر می کنی و این قدر این کار را ادامه می دهی تا درونت آرام شود. فرقی هم نمی کند به آن چه می خواستی رسیده باشی یا نه.
احساس خود کم بینی

چگونه احساس خود کم بینی نکنم؟


گاهی انسان با اینکه از استعداد و توانایی های زیادی برخوردار است، اما در عین حال خود را بسیار پایین تر از دیگران تصور می کند.
افسردگی و غمگینی

افسردگی و غمگینی چه فرقی باهم دارند؟


تفاوت افسردگی و غمگینی را از روی نشانه های آن تشخیص دهید ، هرکسی که خوشحال نیست نمی توان افسرده باشد پس بهتر است به تغییرات جسمی و روحی او دقت کنید.
بیماری روانی

نشانه های بیماری روانی چیست


این که شما، مهربان ترین فرد در میان خانواده یا گروه دوستان تان نیستید، دلیل نمی شود بیمار روانی باشید. اما یک سری ویژگی های کلیدی وجود دارد که اگر ترکیب شوند، می توانند نشانگر سایکو پث یا روانی بودن شما باشند.