دیگران چه می خوانند..؟
نمناک سرگرمی

گوناگون

زن

زندگی عجیب زشت ترین زن جهان + عکس


ماری آن بیوان به تمام دنیا ثابت کرد که زیبایی حقیقی در چهره انسانها نیست بلکه در قلب آنهاست چراکه به علت یک بیماری تبدیل به زشت ترین زن دنیا شد.
ردپا

کشف قدیمی ترین ردپای انسان نماها


اکنون زمان آن است که محققان شروع به یافتن ردپاها و یا فسیل­ هایی کنند که به ما در درک بهتر دورۀ های تاریخی از نخستیان گوناگون ماکمک کند.