دیگران چه می خوانند..؟
نمناک سرگرمی

گوناگون

مهریه

مهریه زنان در دوران قاجار


شاید خالی از لطف نباشد که کمی به گذشته بر گردیم و نگاهی به ازدواج های زمان قاجار و میزان مهریه دختران بیندازیم و ببینم آنان چگونه ازدواج می کردند.
تبلت

قدیمی ترین تبلت جهان + عکس


این تبلت ،قدیمی ترین و دقیق ترین منابع محاسباتی علم مثلثات را در خود دارد که احتمالاً توسط معماران باستانی برای ساخت معابد، کاخ ها و کانال ها از آنها استفاده می شد.