لباس مناسب هر اندام

کدام لباس ها مناسب تیپ من است؟


هنگام انتخاب طرح لباس باید اندام فردی را که قرار است لباس آماده شده را به تن کند، در نظر گرفت. در اینجا با لباس مناسب افراد قد کوتاه، قد بلند و ... آشنا می شوید.
روش تهیه حنا

آموزش تصویری درست کردن حنا برای طراحی دست و پا


حنا امروزه نه تنها در ایران، بلکه در بزرگ ترین مراکز زیبایی اروپا و آمریکا هم به یکی از مواد آرایشی مدرن تبدیل شده است.شما به راحتی می توانید درست کردن حنا در منزل تان را انجام دهید و بدنتان را با آن طراحی کنید.