دیگران چه می خوانند..؟
محسن افشانی

شکایت محسن افشانی به پلیس فتا + عکس


حاشیه های اشک ریختن محسن افشانی در برنامه دلویزیون به یاد عشق قدیمی اش تا جایی ادامه پیدا کرد که محسن افشانی مجبور به کمک گرفتن از پلیس فتا شد.