نمناک سبک زندگی

بارداری و نوزاد

مادران قد بلند

فرزندان سالم تربا مادران قد بلندتر


مادران قد بلند به علت تغذیه مناسب همیشه سالم تر و رشد بلوغ بهتری نسبت به دیگر دختران جامعه دارند که این موضوع باعث ایجاد فرزندان سالمتری در آینده خواهد شد.
مرگ هنگام زایمان

علت مشترک مرگ زنان هنگام زایمان


مرگ هنگام زایمان متاسفانه اتفاق تلخی است که در حین وضع حمل و یا بعد از به دنیا آمدن نوزاد برای مادران رخ می دهد ، درست است که آمار این اتفاق بالا نیست اما ممکن است برای هرکسی رخ دهد پس باید بدانید.. .