قربانیان چهارشنبه سوری

دلخراش ترین حوادث چهارشنبه سوری 96 + تصاویر 18+


هر سال قبل از چهارشنبه سوری رسانه ها با نشان دادن تصاویری از قربانیان چهارشنبه سوری و حوادث سوختگی شب چهارشنبه آخر سال تلاش برای منع کردن از این نوع سرگرمی های خطرناک را ادامه می دهند.