برو به :
نمناک سرگرمی

گوناگون

کرم

خارج کردن یک کرم زنده از بینی


پزشکان پس از عکس برداری از جمجمه مردی که از درد سر و گوش خود شکایت داشت متوجه شدند که کرمی در بینی او جا خوش کرده و باعث ایجاد دردهای مداوم سر او شده است.