فردوس کاویانی

تولد چهره های مشهور ایرانی در 3 مهر + عکس


امروز 3 مهر همزمان با سالروز تولد حبیب الهیاری ،نگین معتضدی ، فردوس کاویانی و حسین ترابی از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه به معرفی بیوگرافی کوتاهی از آنها می پردازیم.
محمد معتمدی

تولد چهره های مشهور ایرانی در 2 مهر + عکس


امروز 2 مهر همزمان با سالروز تولد امید حاجیلی ، سیامک احصایی و محمد معتمدی از چهره های مشهور ایرانی است که در ادامه به معرفی بیوگرافی کوتاهی از آنها می پردازیم.