دیگران چه می خوانند..؟
پرستار

مسائل شرعی که باید پرستاران بدانند


در این مطلب با احکامی آشنا میشویم که ویژه پرستاران و پزشکان است مسائل شرعی که باید پرستاران آن را در حین انجام وظیفه ی خود نسبت به بیماران اهمیت دهند.
نماز قضای میت

حکم نماز قضای میت


بعد از مرگ انسان می شود برای نماز قضای میت و عبادت های دیگر او که در زندگی بجا نیاورده، دیگری را اجیر کنند یعنی به او مزد دهند که آنها را بجا آورد و اگر کسی بدون مزد هم آنها را انجام دهد، صحیح است .
معامله

احکام معامله کردن با شخص مست و بی هوش


قصد و رضای طرفین در حین انجام معامله این است که آنها برای انعقاد و شکل گیری قرارداد، دارای اراده ای سالم بوده و رضایت نیز داشته باشند و نیز در محیطی به دور از تهدید، زور، فشار و اجبار تصمیم به انعقاد قرارداد بگیرند.
تيمّم

شرایط و روش انجام تیمّم


تیمّم به خاک، ریگ، کلوخ و سنگ، اگر پاک باشند و همچنین به آجر، کوزه، سنگ گچ و سنگ آهک پاک قبل از پخته شدن، صحیح است.
ادرار نوزاد

حکم لباس و یا فرش آلوده شده با ادرار نوزاد چیست؟


اگر ادرار نوزاد چند ماهه بر روی لباس مان بریزد چه حکمی دارد؟ آیا عوض کردن لباس کفایت می کند آیا غسل دارد وآیا بین ادرار دختر و پسر نوزاد شیر خوار تفاوتی است؟ برای پاسخ به این سوالات با ما در این بخش از سایت نمناک همراه شوید.
فرزند خواندگی

احکام مربوط به فرزند خواندگی و شناسنامه گرفتن


فرزند خواندگی از قدیم الایّام مرسوم بوده، امّا امروزه گسترده تر، و متقاضیان آن افزونتر شده . ولی با همه اینها فرزند خواندگی موانع و مشکلاتی را در جامعه ما به همراه دارد که در ادامه مطلب با آن بیشتر آشنا می شویم.
وسواس

حکم شرعی وسواس نجسی و پاکی چیست ؟


از نظر اسلام وسواس حرام است. لذا هر وقت احتمال می دهید که شک شما در طهارت یک شیی و یا بدنتان ناشی از وسواس است، به شک خود اعتنا نکنید.
همجنس‌گرایی

حکم همجنس گرایی در اسلام


همجنس گرایی، جهالت و اسراف است. چون عامل به آن نه تنها راه درست و کامل لذت و ارضای شهوت را نمی داند و به خلافی عمل می کند که حتی این کار را حیوان نمی کند بلکه خلاف طبیعت خود و نظام خلقت حرکت می کند.