نمناک بهداشت و سلامت

پیشگیری و بیماریها

مسواک زدن

ارتباط مسواک زدن و حفظ سلامت قلب


مسواک زدن امری ضروری است که نه تنها برای سلامت دهان و دندان که برای سلامت تمام بدن مفید است . آیا می دانستید مسواک زدن باعث سلامت قلب می شود؟
سفیدی زبان

سفیدی زبان و دهان با 7 نسخه درمان میشود


کاندیدیازیس یا همان سفیدی زبان و دهان می تواند براثر التهاب و عفونت پرزهای چشایی در سطح زبان ایجاد شود ، اختلال و مشکلی که باید جدی گرفته و به سرعت درمان شود.