پدر و مادر معتاد

راز فروش بچه 6 ساله توسط پدر و مادر معتاد فاش شد


پدر و مادر معتادی که با کتمان فروش پسر بچه 6 ساله خود به خانواده ای در یکی از روستاهای رفسنجان ، در مهر ماه سالجاری گزارشی دروغین مبنی بر گم شدن فرزندشان را به پلیس داده بودند ، دستگیر شدند.