نمناک سرگرمی

گوناگون

معروف شدن در اینستاگرام

راههای خاص برای معروف شدن در اینستاگرام!


پوریا عالمی در ستون طنز روزنامه شرق موارد فراگیر و پر کاربرد ژست های اینستاگرامی را مورد نقد قرار داده و به مطالبی طنزگونه در رابطه با معروف شدن در اینستاگرام اشاره کرده است.