دختر

سوختن دختر 15 ساله در جشن تولدش!


به دنبال سوختن دختر 15 ساله، هنگام پر کردن بادکنک با یک کپسول گاز «هلیوم» تقلبی، پدروی خواستاربرخورد قاطع دستگاه قضایی با عوامل توزیع وفروش این قبیل کپسول های خطرناک شد.
حمید صفت

جزییات جدید از پرونده قتل حمید صفت


حمید صفت متهم به قتل پدر خوانده اش به دنبال اعلام نظریه پزشکی قانونی، صبح روز گذشته چهارشنبه 22 شهریور ماه به شعبه سوم دادسرا- به ریاست بازپرس منافی آذر- منتقل شد.