نمناک سرگرمی

گوناگون

طلاق نو عروس

طلاق نو عروس به خاطر کار سنگین خانه !!


چندروزی از مراسم ازدواج باشکوه زوج جوان نگذشته بود که خبر درخواست طلاق نو عروس به خانواده رسید ، عروس جوان از شدت کار زیاد در خانه به دادگاه خانواده پناه برد.