عروس و داماد عاشق

عروس و داماد عاشق اعدام شدند! + عکس


عروس و داماد عاشق که بدون رضایت خانواده هایشان ازدواج کرده بودند، با حکم ریش سفیدان محلی، توسط بستگان نزدیکشان به قتل رسیده و در گورستانی دورافتاده دفن شدند.
پدر و مادر معتاد

راز فروش بچه 6 ساله توسط پدر و مادر معتاد فاش شد


پدر و مادر معتادی که با کتمان فروش پسر بچه 6 ساله خود به خانواده ای در یکی از روستاهای رفسنجان ، در مهر ماه سالجاری گزارشی دروغین مبنی بر گم شدن فرزندشان را به پلیس داده بودند ، دستگیر شدند.