دیگران چه می خوانند..؟
نمناک اخبار

گوناگون

پختن سگ زنده

پختن سگ زنده در آب جوش + تصاویر


3 مرد برای خودنمایی در شبکه های اجتماعی اقدام به کار وحشیانه پختن سگ زنده کردند ، دیگ که مدام تکان می خورد و مدتی بعد پوست سگ به صورت زنده زنده از بدنش جدا می شود.