جشنواره کن

پوشش بازیگران زن ایرانی در جشنواره کن 2017


سودابه بیضایی به همراه نسیم ادبی بازیگران فیلم لرد ساخته محمد رسول اف در جشنواره کن حاضر شدند که در ادامه تصویری از پوشش این هنرمندان در جشنواره کن را مشاهده میکنید.