نمناک بهداشت و سلامت

پیشگیری و بیماریها

خون مردگی

درمان و علت خون مردگی زیر پوستی


خون مردگی و کبود شدن پوست شرایطی است که طی آن، خون از داخل رگ ها بیرون می آید و وارد پوست، توده مخاطی و دیگر اعضا از قبیل ماهیچه ها و استخوان ها می شود.