آزاده نامداری

آزاده نامداری و تجربه های جدید زندگی اش!


آزاده نامداری مجری سرشناس تلویزیون در یک گفتگو درباره نقشش در فیلم مالاریا گفت و ادامه داد: من آزاده نامداری ده سال قبل نیستم و هیچ وقت منشی دکتر و یا آرایشگر نمی شوم.