روغن خوراکی

نکته های مهم درباره نگهداری از روغن های خوراکی


روغن­ ها و چربی­ ها اهمیت فوق­ العاده­ای در رژیم غذایی انسان دارند به ­طوری که سازمان بهداشت جهانی و سایر مراجع علمی ذی­ربط دریافت 25الی 30درصد انرژی رژیم غذایی را از آن­ها توصیه کرده­ اند.
ویتامین d

جبران کمبود ویتامین d در کودکان


کودکانی که دارای بیماری های خاصی هستند، ممکن است به علت عدم جذب ویتامین d دچار کمبود این ویتامین شوند. به عنوان مثال در انواع بیماری هایی که با سوء جذب چربی همراه هستند.