دیگران چه می خوانند..؟
نمناک سرگرمی

گوناگون

روستای ماتماتا

خانه های زیرزمینی زیبا در روستای ماتماتا


خانه های غاری شکل روستای ماتماتا، امروزه تبدیل به جاذبه گردشگری مهم کشور تونس شده و به طوری که کارگردان آمریکایی برای ساخت فیلم معروف جنگ ستارگان این روستا را به عنوان یکی از لوکیشن های خود انتخاب می کند.
کشتی نوح

بقایای کشتی نوح کشف شد


کارشناسان به اکتشافی بی سابقه از کتب مقدس رسیده اند, آن ها از کشف بقایای کشتی نوح خبر میدهند.