دیگران چه می خوانند..؟
مهسا هاشمی

روایت مهسا هاشمی وقتی داعشی شد + عکس


مهسا هاشمی بازیگر جوانی که فیلم سینمایی آگوست و فیلم سینمایی بیست و یک روز بعد را برای جشنواره کودک دارد ناگفته هایی از زندگی شخصی و حرفه ای اش گفت.