نمناک بهداشت و سلامت

پیشگیری و بیماریها

شیرین شدن دهان

علت شیرین شدن دهان چیست؟


شیرین شدن دهان می تواند نشانه ای از بدن در رابطه با بیماری دیابت باشد ،البته دلایل دیگری نیز در این رابطه وجود دارند که هر کدام به مراقبت های ویژه ای نیازمندند.
علت عرق سرد

علت عرق سرد پیشانی در خواب


عرق سرد یعنی عرق کردن ناگهانی که بدون احساس گرما و فعالیت زیاد ایجاد میشود و میتواند نشانه بیماری جدی و خطرناک باشد.