دیگران چه می خوانند..؟
جامدادی نمدی

آموزش دوخت جامدادی نمدی + تصاویر


جامدادی یکی از لوازم مورد احتیاج بچه های مدرسه ای است. این بار به جای خرید جامدادی های حاضری با تکه های نمد یک جامدادی نمدی زیبا درست کنید.