جسد سوخته

سلفی 4 جوان با جسد سوخته دوستشان + عکس


چهار پسر جوان پس از قتل دوست صمیمی شان با ضربه های ساطور و چاقو، او را به آتش کشیدند و از تمام این اقدامات خود و جسد سوخته سلفی و فیلم گرفتند. پلیس مهاباد، متهمان را دستگیر و بازجویی از آنها را آغاز کرده است.